Nacházíte se zde: Úvod » Blog » Nové obzory v oblasti léčení a zdraví – Část II.

Nové obzory v oblasti léčení a zdraví – Část II.

Přístup ke zdraví a léčení nemocí byl u minulých civilizací daleko více holistický, než je náš současný přístup, kde jsou u pacientů léčeny v prvé řadě fyzické symptomy nemoci, ale důvod nemoci je neřešen.
Nové obzory v oblasti léčení a zdraví – Část II.

Realita dnešní dnů

Přínosy alopatické medicíny vs. Katastrofické vedlejší účinky 

Nikdo nemůže odepřít praktické medicíně a vědě obrovský pokrok, jehož ve 20. století dosáhla. Patří sem dokonalá klinická, laboratorní a přístrojová diagnostika, stále dokonalejší operační nástroje a farmaceutická léčiva.

Nicméně i přes tyto mílové kroky moderního lékařství nemůžeme ignorovat mnohé katastrofické vedlejší účinky současné alopatické medicíny. Například, i když jsou zřejmé výhody léčby za pomocí farmaceutických léčiv, mnoho z pravidelně předepisovaných léku, a to i pro prevenci, drasticky ovlivňují přirozené funkce lidského těla.

Bylo prokázáno, že mnohé farmaceutické přípravky poškozují ostatní části lidského organismu, včetně nervového systému. Velice často jsou tato poškození nevratná. Nejvíce alarmujícím je fakt, že je tento patologický vliv léků kompletně ignorován i s vědomím, že se mnohdy nevratná poškození projeví až po dlouhodobém používání. I přes zřejmé negativní vedlejší účinky mnoha v dnešní době používaných léku, je většina lékařů stále pro léčbu využívá a pacientům předepisuje.

Z výše uvedeného je patrné, že přístup ke zdraví a léčení nemocí byl u minulých civilizací daleko více holistický, než je náš současný přístup, kde jsou u pacientů léčeny v prvé řadě fyzické symptomy nemoci, ale důvod nemoci je neřešen.

Dalším extrémním následkem našeho současného přístupu je to, že plně předáváme zodpovědnost za naše zdraví do rukou lékařů. Důsledkem tohoto předání zodpovědnosti je, že se lidstvo nachází kompletně v rukou lidí, jež zvolili obor medicíny ne proto, že chtějí pomáhat a léčit, ale proto, že se z medicíny stal finančně lukrativní obchod.

Současní lékaři jsou rovněž podporováni farmaceutickými společnostmi, pro které je samozřejmě finanční zisk důležitější než skutečné zdraví lidí celého světa.

Následkem tohoto neutěšeného stavu je, že se alopatická medicína stala extrémně zištným obchodem. A jako všechny zištné obory podnikání dneška i moderní lékařství má v sobě tento morální deficit. Jelikož se důvod nemoci neanalyzuje, nemoci se stále navracejí, a pokud farmaceutické léky sebou přinášejí rovněž vedlejší negativní účinky, a to biologické a patologické, pacienti jsou provždy závislí na lékařích, kteří tím pádem mají zajištěný trvalý příjem.

Následkem je zvyšující se závislost na lécích jakéhokoli charakteru, i když je prokázáno, že jsou mnohé z běžně používaných léků toxické a tělu škodlivé. Nejvíce však pro přirozený imunitní a nervový systém.

Důsledkem všeobecného užívání léků je, že naše první setkání s nimi proběhne většinou již před samotným narozením, a to v těle matky, která tyto léky užívá.

Ano, je to smutné, ale nemusí to tak být.

My všichni jsme pány svého osudu, a měli bychom tedy převzít zodpovědnost za všechny okolnosti svého života, stejně jako jsme zodpovědní za podmínky našeho života, včetně stavu a kondice našeho fyzického, emocionálního a mentálního zdraví.

(2009, Théun Mares)

 

Nové obzory v oblasti léčení a zdraví – Část III.

Podpora přirozené schopnosti organismu se léčit
Terapie koherentním multi-zářením

 

#

Pokud jste dočetli až sem a pokud souzníte s uvedeným textem, tedy pokud se vás osobně dotýká téma zdraví, zdravotní i jiné soběstačnosti, budeme rádi, když se k nám, k lidem, kterým NA TOM ZÁLEŽÍ přidáte. Budeme takto v kontaktu i nadále.

Stačí když vyplníte kontaktní formulář.

Nepravidelně distribuujeme informace na téma zdraví, prevence a neinvazivní léčení, včetně praktických příkladů, dosažených výsledků a doporučení. Téma zdraví vnímáme celostně, a proto se věnujeme neodmyslitelnému tématu, jimž je hledání a odstraňování příčin onemocnění.

V případě, že nebude možné v budoucnosti některé informace na Facebooku a jiných komerčně zaměřených sociálních sítích šířit, tak o ně nepřijdete.

Uvítáme rovněž vaše zkušenosti, se kterými se s námi podělíte.


Zpět na přehled

IMPEC Distribution s.r.o.
Pod Harfou 938/40, Praha 9 - Vysočany
www.comra.cz

Kontaktní údaje
E-mail: info@comra.cz
Telefon: +420 602 179 223

 
Nahoru