Nacházíte se zde: Úvod » Blog » Vize péče o zdraví v Čechách a na Slovensku

Vize péče o zdraví v Čechách a na Slovensku

Narůstající počet lidí, jež převzali zodpovědnost za své zdraví vytvoří tlak na systém zdravotní péče a zdravotní pojišťovny budou následovat narůstající trend prevence zdraví a neinvazivního, stimulačního léčení a zahrnou nové i prověřené léčitelské metody do jimi hrazené péče.
Vize péče o zdraví v Čechách a na Slovensku
Vize péče o zdraví v Čechách a na Slovensku aneb nevyhnutelná cesta k převzetí zodpovědnosti za své zdraví a zdraví svých blízkých

Jak vnímáme současný stav:

Pacienti

V současnosti bychom dle osobních zkušeností rozdělili pacienty na dvě skupiny.

Jednak jsou to ti, jež očekávají s vědomím, že si platí povinné zdravotní pojištění, že jim toto zajistí dlouhodobé zdraví. V případě onemocnění plně důvěřují zdravotnímu systému a svěřují tak své zdraví a řešení zdravotních problémů do cizích rukou.

Pak je tady podstatně menší skupina lidí, jež pochopila, že za ně jejich zdraví nikdo nevyřeší a že je to hlavně jejich zodpovědnost. Tito lidé ke svému zdraví přistupují proaktivně a používají pro péči o své zdraví různé „alternativní“ prostředky a metody.

Oficiální zdravotní péče

Systém státních a soukromých pojišťoven vytváří prostředí, ve kterém jsou nejdůležitější provedené a vykázané úkony.

Pacienti nejsou téměř nijak motivováni k tomu, aby se o své zdraví dříve, než onemocní starali.

Zdravotní problémy se řeší hlavně farmakologicky a chirurgicky. Motivem je zcela zřejmě potřeba ekonomické návratnosti podnikání ve zdravotnictví, kterému určuje směr právě farmakologie a metody, jež zajištují co nejrychlejší odstranění symptomů onemocnění.

Toto je následek oficiálně přijímaného mechanistického pohledu na lidské tělo, jež lidský organismus vnímá jako „stroj“, jehož problémy řešíme výměnou nefunkčních součástek nebo dodatečnou regulací a doplňováním v něm chybějících látek.

Ano farmakologie a přímé zásahy do organismu (chirurgie a jiné) mají své neodmyslitelné místo v případech řešení krizových situací akutního ohrožení života.

Ale tyto metody jsou z principu nevhodné pro tak potřebnou prevenci a při řešení dlouhodobých a chronických onemocnění. Samozřejmě do momentu, kdy je zdravotní problém vyhrocen natolik, že opravdu nezbývá nic jiného než vysoká dávka chemie a chirurgický či jiný invazivní zákrok.

Farmakologie a její využití v excesu, asi nikdy nevede k posílení organismu a ke stimulaci jeho vrozených schopností sebe regenerace, ale právě naopak k jeho oslabení a k vytvoření si závislosti na z vnějšku dodávaných látkách.

Vize blízké budoucnosti:

Pacienti

Neutěšená a spíše zhoršující se situace v přístupu k péči o zdraví zapříčiní, že se bude čím dál více lidí poohlížet po různých sebe regeneraci podporujících metodách a prostředcích, jako je například coMra terapie, a rozšíří se tak počet těch co plně nebo alespoň částečně převezmou zodpovědnost za své zdraví.

Oficiální zdravotní péče

Narůstající počet lidí, jež převzali zodpovědnost za své zdraví vytvoří tlak na systém zdravotní péče a zdravotní pojišťovny budou následovat narůstající trend prevence zdraví a neinvazivního, stimulačního léčení a zahrnou nové i prověřené léčitelské metody do jimi hrazené péče.

Vize vzdálenější budoucnosti:

Pacienti

Lidé převezmou plně zodpovědnost za své zdraví a budou investovat jen do prostředků a péče, která jim ji a jejich blízkým opravdu zabezpečí.

Mnohé metody a prostředky, jež jsou dnes stále řazeny mezi alternativu se stanou běžnými, a to včetně léčitelských metod, jež prověřily staletí. 

V každé domácnosti najdete nástroje a prostředky k preventivní péči o zdraví, k stimulaci vitality a dlouhověkosti a k případnému léčení onemocnění.

Léčebná technologie coMra bude jednou z nich.

Oficiální zdravotní péče

Pojišťovny najdou způsob, jež bude výhodný jak pro jejich podnikatelský záměr, tak pro lidi, jež jim svěřili své prostředky.

Bude například ohodnocen ten, jež o své zdraví pečuje a znevýhodněn ten, jež o sebe nepečuje – důraz na prevenci.

Pojišťovny se tedy stanou opět tím, co vyjadřuje jejich název, a to pojistkou pro případ úrazu nebo nečekané situace, ne prostředkem, jež vytváří iluzi, že někdo naše zdravotní problémy za nás vyřeší.

Do popředí zdravotní péče se dostanou neinvazivní prostředky, technologie, metody a zařízení jež podporují přirozené regenerační schopnosti organismu a jež zajištují opravdové léčení, to znamená návrat do stavu zdraví.

Farmakologie a invazivní zásahy do organismu budou nadále zachraňovat životy v případech bezprostředního ohrožení života, ale jejich využití bude omezeno poptávkou.

Lékaři budou vážená elita společnosti a jejich služby budou zahrnovat z velké části oblast psychologie. Budou to mimo jiné i experti na mezilidské vztahy.

Lékaři budou mít dostatek času k tomu, aby mohli svým pacientům asistovat a být nápomocni na jejich cestě hledání příčin onemocnění, a tedy opravdového léčení.

Staňte se součástí této vize a přidejte se k nám!

Tým coMra Česko a Slovensko


Zpět na přehled

IMPEC Distribution s.r.o.
Pod Harfou 938/40, Praha 9 - Vysočany
www.comra.cz

Kontaktní údaje
E-mail: info@comra.cz
Telefon: +420 602 179 223

 
Nahoru